هتل قصرالضیافه مشهد

بزودی خواهیم آمد

آدرس : مشهد، حرم مطهر رضوی، ابتدای خیابان آیت اله شیرازی

تلفن : 48884-051

کد پستی : 09135744534

ایمیل  : info@qasralziafathotel.com