مجموعه ای از نوشیدنیهای گرم و خنک و انرژی زا که قبل و بعد از یک ورزش مفرح در مجموعه اسپا تجربه ای فراموش نشدنی برای شما به ارمغان می آورد. سلامت محور بودن تمامی آیتم های نوشیدنی این مجموعه از ویژگی های بارز آن است.


ساعات کاری

صبحانه : 7:30am – 10am
نهار : 13pm – 16pm شام: 20pm – 23pm

گرفتن اطلاعات


رزرواسیون

48884 – 051

09158113383

hotel.ghasralziafa2022@gmail.com